Cardinale markering

Onder het water opervlakte kunnen zich veel gevaren voordoen die je lang niet altijd kunt zien omdat ze onder het water opervlakte zijn. Daarom zijn de cardinale betonning uitgevonden, deze zijn bedoeld om het scheepsverkeer te waarschuwen voor gevaar die misschien niet zichtbaar is.

Cardinale betonning is een systeem van boeien, bakens en tonnen die aangeven waar het water onveilig is door obstakels zoals wrakken, ondieptes, zandbanken en rotsen. Cardinale betonning wordt ook wel kardinale markering genoemd. Het woord kardinaal verwijst naar het gebruik van een der hoofdwindrichtingen van het kompas bij de naamgeving van de boei: noord, oost, zuid of west. De boeien liggen ten noorden, oosten, zuiden of westen van het gevaar. Afhankelijk van de situatie worden er één of meerdere van de type cardinalen gebruikt. Aan de kleuren, toptekens en lichtkarakters kan je zien waar het gevaar ligt en waar het veilige vaarwater is. Houd altijd voldoende afstand van de cardinale betonning.

Noordcardinaal

Het noord cardinaal is een boei die aangeeft dat het gevaar zich ten zuiden van de boei bevindt. De boei bestaat uit twee lagen waarvan de bovenste laag zwart is en de onderste laag geel. De top bestaat uit twee kegels of pijlen die naar boven wijzen.

Lichtbaken

Als er een lichtbaken op de boei zit heeft deze een van de volgende karakters:

Q

VQ

Oostcardinaal

Het oost cardinaal is een boei die aangeeft dat het gevaar zich ten westen van de boei bevindt. De boei bestaat uit drie lagen waarvan de bovenste en onderste laag zwart zijn en de middelste laag geel. De top bestaat uit twee kegels of pijlen die van elkaar af wijzen.

Lichtbaken

Als er een lichtbaken op de boei zit heeft deze een van de volgende karakters:

Q(3) 10s

VQ(3) 5s

Zuidcardinaal

Het zuid cardinaal is een boei die aangeeft dat het gevaar zich ten noorden van de boei bevindt. De boei bestaat uit twee lagen waarvan de bovenste laag geel is en de onderste laag zwart. De top bestaat uit twee kegels of pijlen die naar beneden wijzen.

Lichtbaken

Als er een lichtbaken op de boei zit heeft deze een van de volgende karakters:

Q(6)LfI(1) 15s

VQ(6)LfI(1)10s

Westcardinaal

Het west cardinaal is een boei die aangeeft dat het gevaar zich ten oosten van de boei bevindt. De boei bestaat uit drie lagen waarvan de bovenste en onderste laag zwart zijn en de middelste laag geel. De top bestaat uit twee kegels of pijlen die naar elkaar toe wijzen.

Lichtbaken

Als er een lichtbaken op de boei zit heeft deze een van de volgende karakters:

Q(9) 15s

VQ(9) 10s

Test je kennis

Je vragen worden geladen....