Laterale markering

Op alle belangrijke vaarwateren zijn op regelmatige afstand verlichten boeien of walbakens te vinden, zodat er zowel overdag als snachts veilig gevaren kan worden. Behalve de kleur en de vorm heeft een markeringsvoorwerp ook nog een kenteken als identificatie. Dit bestaat uit een of meerdere letters van de afkorting van het vaarwater en een volgnummer.

Voorbeeld

De boeien op het IJsselmeer hebben als kenteken IJ en een volgnummer. De boeien op het Markermeer hebben als kenteken MK en een volgnummer.

De nummering begint bij de monding van het water in zee of de kant daar zo dicht mogelijk bij en loopt op in de richting van de bron van het water. De rode stompe markering hebben de even nummers, de groene spitse markeringen hebben de oneven nummers.

Scheidingstonnen

Vaarwateren kunnen zich splitsen en samen komen. Op de plekken waar dit gebeurt worden scheidingstonnen geplaatst. Bij SIGNI zijn dit altijd bolvormige tonnen.

Scheidingstonnen vaarwateren van gelijk belang

Of deze ton nu bij de splitsing of de samenkomst van twee vaarwateren ligt maakt niet uit. De ronde ton is rood-groen horizontaal gestreept en heeft een rood-groene bol als topteken (met rood nog steeds boven). De ton is voorzien van de beginletters van beide vaarwateren in alfabetische volgorde.

Scheidingstonnen hoofdvaarwateren rechts

Onthoud dat deze ton in de groene tonnenlijn van het hoofdvaarwater ligt. Als je stroomafwaarts vaart en het hoofdvaarwater wilt volgen moet je deze ton net als de andere grien tonnen aan bakboord houden. De ton is groen-rood met de groene helft boven en de rode helft onder. De ton is voorzien van een groene kegel als topteken.

Deze tonnen in de rode tonnenlijn van het hoofdvaarwater. Als je stroomafwaarts vaart en het hoofdvaarwater wilt volgen, moet je deze ton net als de andere rode tonnen aan stuurboord houden. De ton is rood-groen gestreept met de bovenste ring rood en de onderste ring groen.

Aanvullende markeringen

Op brede vaarwateren zie je naast de hoofdbetonnen ook nog aanvullende markeringen. Deze geven eveneens bruikbaar vaarwater buiten de hoofdbetonning aan. Ze geven meestal een vaarwater aan dat minder diep is dan het hoofdvaarwater en bedoeld is voor de pleziervaart waar het hoofdvaarwater bedoeld is voor de beroepsvaart.

Deze aanvullende markeringen zien er als volgt uit:

  • Linkerzijde: een spits topteken en wit-groen gestreept met groen boven.
  • Rechterzijde: een stomp topteken en wit-rood gestreept met rood boven.

Deze betonning wordt ook wel nevenbetonning genoemd.

Bijzondere markeringen

Bijzondere markerkingen zijn markeringen die een bepaald gebied of voorwerp aangeven. Deze betonning wordt bijvoorbeeld toegepast om een verboden gebied aan te geven. In dat geval zijn de boeien in de kleuren van een verbodsteken (rood-wit) uitgevoerd.

Ook kunnen ze worden gebruik voor het aangeven van een gebied voor snelvaren.