Het ontstaan van brand

Branddriehoek

Brand is een chemische reactie waarbij een brandbare stof reageert met zuurstof en warmte. Deze reactie wordt ook wel verbranding genoemd. Voor het ontstaan van brand zijn drie elementen nodig: een brandbare stof, zuurstof en een ontstekingsbron. Deze elementen vormen samen de branddriehoek. Als een van deze elementen wordt weggenomen, kan de brand niet ontstaan of doven. Dit principe wordt gebruikt bij het blussen van branden. Afhankelijk van de aard van de brandbare stof, de zuurstofbron en de ontstekingsbron, kunnen er verschillende soorten branden ontstaan.

Brandklassen

De brandklassen zijn als volgt:

  • Klasse A: branden van vaste stoffen, zoals hout, papier, textiel, etc. Deze branden kunnen worden geblust met water, schuim of poeder.
  • Klasse B: branden van vloeibare of vloeibaar wordende stoffen, zoals benzine, olie, verf, etc. Deze branden kunnen worden geblust met schuim, poeder of koolzuursneeuw (CO2).
  • Klasse C: branden van gassen, zoals aardgas, propaan, butaan, etc. Deze branden kunnen worden geblust met poeder of koolzuursneeuw (CO2). Let op: sluit eerst de gastoevoer af voordat je gaat blussen.
  • Klasse D: branden van metalen, zoals magnesium, aluminium, natrium, etc. Deze branden kunnen worden geblust met speciale poeders of zand. Gebruik nooit water, schuim of koolzuursneeuw (CO2) bij deze branden, want dat kan een explosie veroorzaken.
  • Klasse F: branden van vetten en oliën in frituur- en of het fornuis. Deze branden kunnen worden geblust met een speciale vetblusser of een blusdeken. Gebruik nooit water, schuim, poeder of koolzuursneeuw (CO2) bij deze branden, want dat kan een steekvlam veroorzaken.

Test je kennis

Je vragen worden geladen....