BPR - de marifoon

De marifoon is een radioapparaat waarmee je kunt communiceren met andere schepen, sluizen, bruggen en verkeersposten op het water. De marifoon is een belangrijk hulpmiddel voor de veiligheid en de vlotte doorstroming van de scheepvaart. Met de marifoon kun je bijvoorbeeld informatie uitwisselen over de weersomstandigheden, de vaarroute, de aanwezigheid van andere schepen, de bediening van kunstwerken en de hulpverlening bij noodgevallen.

Als je een marifoon aan boord hebt, moet je je houden aan de regels die zijn vastgelegd in het BPR of het RPR. Deze regels gaan onder andere over de verplichting om een marifoon te hebben, de vergunningen en certificaten die je nodig hebt, de kanalen en frequenties die je mag gebruiken, de taal en de procedures die je moet volgen, de berichten die je mag uitzenden en de geheimhouding die je moet bewaren. Je kunt deze regels nalezen in het Handboek voor de marifonie in de binnenvaart, dat je verplicht aan boord moet hebben of via een elektronisch middel moet kunnen raadplegen.

Het gebruik van de marifoon vereist kennis en vaardigheid. Je moet weten hoe je de marifoon correct instelt, bedient en test. Je moet ook weten hoe je de juiste gesprekspartner oproept, hoe je een duidelijk en kort bericht formuleert, hoe je de maritieme nood- en veiligheidsprocedures toepast en hoe je storingen en misbruik voorkomt of meldt. Om dit te leren, kun je een cursus volgen en een examen afleggen om het Basiscertificaat Marifonie te behalen. Dit certificaat is verplicht als je een marifoon gebruikt op de binnenwateren.

De marifoon is dus een nuttig en soms noodzakelijk instrument voor de communicatie op het water. Maar je moet wel de regels kennen en respecteren, en over de juiste vergunningen en certificaten beschikken. Zo draag je bij aan een veilige en vlotte scheepvaart.