BPR - de radar

De radar is een elektronisch apparaat waarmee je de positie, de koers en de snelheid van andere schepen kunt bepalen. De radar zendt radiogolven uit die weerkaatsen op de objecten in de omgeving. De radar ontvangt de echo’s en toont ze op een scherm als stippen of symbolen. De radar is een essentieel hulpmiddel voor de navigatie en de veiligheid op het water, vooral bij slecht zicht, zoals mist, regen of duisternis.

Als je een radar aan boord hebt, moet je je houden aan de regels die zijn vastgelegd in het BPR of het Rijnvaartpolitiereglement RPR. Deze regels gaan onder andere over de verplichting om een radar te hebben, de eisen waaraan de radar moet voldoen, de vergunningen en certificaten die je nodig hebt, de procedures die je moet volgen, de informatie die je moet verstrekken en de voorrang die je moet verlenen. Je kunt deze regels nalezen in het Handboek voor de marifonie in de binnenvaart, dat je verplicht aan boord moet hebben of via een elektronisch middel moet kunnen raadplegen.

Het gebruik van de radar vereist kennis en vaardigheid. Je moet weten hoe je de radar correct instelt, bedient en interpreteert. Je moet ook weten hoe je de afstand, de peiling, de koers en de snelheid van andere schepen kunt berekenen, hoe je de risico’s van aanvaring kunt inschatten, hoe je de juiste manoeuvres kunt uitvoeren en hoe je de marifoon kunt gebruiken om contact te maken met andere schepen. Om dit te leren, kun je een cursus volgen en een examen afleggen om het Radarpatent te behalen. Dit patent is verplicht als je een radar gebruikt op de binnenwateren.

De radar is dus een nuttig en soms noodzakelijk instrument voor de communicatie op het water. Maar je moet wel de regels kennen en respecteren, en over de juiste vergunningen en certificaten beschikken. Zo draag je bij aan een veilige en vlotte scheepvaart.