BPR - verkeerstekens

De verkeerstekens voor op het water zijn bedoeld om de veiligheid en de orde op de vaarwegen te bevorderen. Ze geven aan wat je wel of niet mag doen, wat je moet doen, of wat je kunt verwachten op het water. De verkeerstekens zijn onderverdeeld in acht categorieën, die elk een eigen vorm en kleur hebben. De categorieën zijn:

Type A Verbodstekens

Deze borden verbieden bepaalde handelingen of situaties, zoals in-, uit- of doorvaren, voorbijlopen, ontmoeten, ankeren, of meren. Ze hebben een ronde vorm met een rode rand en een wit vlak met een zwart symbool of opschrift.

A. 1 In-, uit-, of doorvaren verboden

bpr bord A.1 type 2
bpr bord A.1 type 2

bpr bord A.1 type 2
bpr bord A.1 type 2

bpr bord A.1 type 3
A.1 met vlaggen

bpr bord A.1 type 4
Bord A.1 alternatief

Niet al het water is altijd toegankelijk daarom zijn er borden om aan te geven dat de doorvaart verboden is. Omdat verschillende situaties vragen om verschillende borden zijn er meerdere borden die hetzelfde aangeven. Bord type 1 is de meest voorkomende en geeft aan dat het voorbijvaren van het bord niet is toegestaan met wat voor boot dan ook.

A. 2 Voorbijlopen verboden

Het inhalen (ook wel voorbijlopen genoemd in het bpr)

bpr bord A.2
Bord A.2

A. 3 Voorbijlopen verboden voor samenstellen onderling

bpr bord A.3
Bord A.3

Het verbod geldt niet, wanneer tenminste één van beide betrokken samenstellen een duwstel is waarvan de lengte en breedte niet meer bedragen dan 110 m respectievelijk 12 m

A. 4 Ontmoeten en voorbijlopen verboden

bpr bord A.4
Bord A.4

bpr bord A.4 type 1
Bord A.4.1

A. 5 Verboden ligplaats te nemen

bpr bord A.5
Bord A.5

Verboden ligplaats te nemen (ankeren en meren) aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

bpr bord A.5 type 1
Bord A.5.1

Verboden ligplaats te nemen (ankeren en meren) binnen de in meters aangegeven breedte te rekenen vanaf het bord

A. 6 Verboden te ankeren

bpr bord A.6
Bord A.6

Verboden te ankeren en ankers, kabels en kettingen te laten slepen aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

A. 7 Verboden te meren

bpr bord A.7
Bord A.7

Verboden te meren aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

A. 8 Verboden te keren

bpr bord A.8
Bord A.8

A. 9 Verboden hinderlijke waterbeweging te veroorzaken

bpr bord A.9
Bord A.9

A. 10 Verboden buiten de aangegeven begrenzing te varen

bpr bord A.10
Bord A.10

A. 11 In-, uit- of doorvaren, wordt aanstonds toegestaan

bpr bord A.11
Bord A.11

bpr bord A.11 type 1
Bord A.11.1

A. 12 Verboden voor motorschepen

bpr bord A.12
Bord A.12

A. 13 Verboden voor kleine schepen

bpr bord A.13
Bord A.13

A. 14 Verboden te waterskiën

bpr bord A.14
Bord A.14

A. 15 Verboden voor zeilschepen

bpr bord A.15
Bord A.15

A. 16 Verboden voor door spierkracht voortbewogen schepen

bpr bord A.16
Bord A.16

A. 17 Verboden voor zeilplanken

bpr bord A.17
Bord A.17

A. 18 Einde van het vaarweggedeelte waar door snelle motorboten zonder beperking van de snelheid mag worden gevaren

bpr bord A.18
Bord A.18

A. 19 Verboden schepen te water te laten en uit het water te halen

bpr bord A.19
Bord A.19

A. 20 Verboden voor waterscooters

bpr bord A.20
Bord A.20

Type B Gebodstekens

Deze borden gebieden bepaalde handelingen of situaties, zoals in-, uit- of doorvaren, voorbijlopen, ontmoeten, ankeren, of meren. Ze hebben een ronde vorm met een blauw vlak met een wit symbool of opschrift.

B. 1 Verplichting te varen in de richting aangegeven door de pijl

bpr bord B.1
Bord B.1

bpr bord B.1
Bord B.1 verticaal

B. 2 Verplichting zich naar de bakboordszijde van het vaarwater te begeven

bpr bord B.2
Bord B.2

bpr bord B.2
Bord B.2

B. 3 Verplichting de bakboordszijde van het vaarwater te houden

bpr bord B.3
Bord B.3

bpr bord B.3
Bord B.3

B. 4 Verplichting het vaarwater over te steken naar bakboord

bpr bord B.4
Bord B.4

B. 4 Verplichting het vaarwater over te steken naar stuurboord

bpr bord B.4
Bord B.4

B. 5 Verplichting vóór het bord stil te houden onder bepaalde omstandigheden

bpr bord B.5
Bord B.5

B. 6 Verplichting de vaarsnelheid te beperken, zoals is aangegeven (in km/u)

bpr bord B.6
Bord B.6

B. 7 Verplichting een geluidssein te geven

bpr bord B.7
Bord B.7

B. 8 Verplichting bijzonder op te letten

bpr bord B.8
Bord B.8

B. 9 Verplichting niet het hoofdvaarwater op te varen of over te steken, indien daardoor schepen op het hoofdvaarwater zouden worden genoodzaakt hun koers of snelheid te wijzigen

bpr bord B.9
Bord B.9

B. 10 Verplichting zonodig koers en snelheid te wijzigen ten behoeve van uitvarende schepen

bpr bord B.10
Bord B.10

B. 11 Verplichting gebruik te maken van marifoon overeenkomstig de daartoe bij algemene regeling vastgestelde voorschriften, dan wel zich te melden op het aangegeven marifoonkanaal

bpr bord B.11
Bord B.11

bpr bord B.11
Bord B.11 met een nummer

Type C Beperkingstekens

C. 1 Beperkte waterdiepte; eventueel de beschikbare diepte aangegeven in centimeters

bpr bord C.1
Bord C.1

C. 2 Beperkte doorvaarthoogte; eventueel de beschikbare doorvaarthoogte aangegeven in meters*

bpr bord C.2
Bord C.2

C. 3 Beperkte breedte van doorvaart of vaarwater; eventueel de beschikbare breedte aangegeven in meters

bpr bord C.3
Bord C.3

C. 4 Vaartbeperkingen; vraag nadere inlichtingen

bpr bord C.4
Bord C.4

C. 5 Het vaarwater bevindt zich op enige afstand van de oever

bpr bord C.5
Bord C.5

Type D Aanbevelingen

D. 1 Aanbevolen doorvaartopening

D 1.A doorvaart uit de tegengestelde richting toegestaan

Opmerking

Bij een vaste brug met slechts één doorvaartopening kan een geel licht boven die doorvaartopening zijn aangebracht als oriënteringslicht

bpr bord D.1 type A
Bord D.1 type A

D 1.B doorvaart uit de tegengestelde richting verboden

bpr bord D.1 type B
Bord D.1 type B

bpr bord D.1 type B
Bord D.1 type B

D. 2 Aanbeveling binnen de aangegeven begrenzing te varen

bpr bord D.2
Bord D.2 - Aanbevolen binnen de aangegeven begrenzing te varen

D. 3 Aanbeveling te varen in de richting aangegeven

bpr bord D.3
Bord D.3 - Aanbevolen vaarrichting

Type E Aanwijzingstekens

E. 1 In-, uit- of doorvaren toegestaan

bpr bord E.1
Bord E.1

E. 2 Hoogspanningslijn

Dit bord geeft aan dat er een hoogspanningslijn over het water loopt. Het wil niet zeggen dat je er niet onderdoor mag varen, maar dat je er rekening mee moet houden.

bpr bord E.2
Bord E.2

E. 3 Stuw

bpr bord E.3
Bord E.3

E. 4 Veerpont

bpr bord E.4a
Bord E.4a - Niet-vrijvarende veerpont

bpr bord E.4b
Bord E.4a - Vrijvarende veerpont

E. 5 Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

bpr bord E.5
Bord E.5

bpr bord E.5.1
Bord E.5.1 - Toestemming ligplaats te nemen tot ten hoogste de aangegeven breedte, in meters

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) tot ten hoogste de aangegeven breedte, in meters gerekend vanaf het bord

bpr bord E.5.2
Bord E.5.2 - Toestemming ligplaats te nemen tot ten hoogste de aangegeven breedte, in meters

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) op het gedeelte van de vaarweg, gelegen tussen de aangegeven afstanden, in meters gerekend vanaf het bord

bpr bord E.5.3
Bord E.5.3

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) met ten hoogste het aangegeven aantal schepen langszijde van elkaar, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

bpr bord E.5.4
Bord E.5.4

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeft te voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

bpr bord E.5.5
Bord E.5.5

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor duwvaart die één blauwe kegel of één blauw licht moet voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

bpr bord E.5.6
Bord E.5.6

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor duwvaart die twee blauwe kegels of twee blauwe lichten moet voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

bpr bord E.5.7
Bord E.5.7

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor duwvaart die drie blauwe kegels of drie blauwe lichten moet voeren aan de zijde van de vaarweg, waar het bord is geplaatst

bpr bord E.5.8
Bord E.5.8

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor andere schepen dan duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

bpr bord E.5.9
Bord E.5.9

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor andere schepen dan duwvaart die één blauwe kegel of één blauw licht moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

bpr bord E.5.10
Bord E.5.10

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor andere schepen dan duwvaart die twee blauwe kegels of twee blauwe lichten moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

bpr bord E.5.11
Bord E.5.11

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor andere schepen dan duwvaart die drie blauwe kegels of drie blauwe lichten moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

bpr bord E.5.12
Bord E.5.12

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor schepen - zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart - die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

bpr bord E.5.13
Bord E.5.13

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor schepen - zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart - die één blauwe kegel of één blauw licht moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

bpr bord E.5.14
Bord E.5.14

Toestemming om ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor schepen - zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart - die twee blauwe kegels of twee blauwe lichten moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

bpr bord E.5.15
Bord E.5.15

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor schepen - zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart - die drie blauwe kegels of drie blauwe lichten moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst