De scheepsvaartverkeerswet

De Scheepsvaartverkeerswet (SVW) is de grote overkoepelende wet en wordt ook wel een raamwet genoemd. Dit houdt in dat het gaat om een wet die de algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures regelt. De wet is opgezet om een veilig en vlot verloop van het scheepvaartverkeer op de Nederlandse vaarwegen te verzekeren. In de SVW staat aangegeven welke wetten op welke vaarwegen van kracht zijn.

De Scheepsvaartverkeerswet heeft als doel:

  • Verzekeren van een veilig en vlot verloop van het scheepvaartverkeer
  • In stand houden en onderhouden van de vaarwegen
  • Het voorkomen en/of beperken van de vaarwegen en kunstwerken
  • Het voorkomen en/of beperken van schaden aan het milieu
  • Verkeersreglementering

Overtredingen

Net als bij andere wetten staan er straffen in het SVW voor het overtreden van deze wet. Afhankelijk van de overtreding kan een tijdelijk vaarverbod, geldboete of zelfs een gevangenisstraf worden opgelegd. Bij overtreding van een regel, kan het zijn dat je verplicht wordt om ter plekke je vaarbewijs in te leveren. De Officier van Justitie kan dan besluiten om je vaarbewijs in te houden tot na een veroordeling als blijkt dat:

  • de mogelijk bestaat dat de gebruiker opnieuw de fout in gaat;
  • het alcoholgehalte van de adem hoger is dan 785 microgram per liter uitgeademde lucht of hoger blijkt dan 1,8 milligram per milliliter bloed;
  • er zo hard is gevaren dat er een gevaarlijke situatie is ontstaan.