Het Wetboek van Koophandel (WvK)

Het Wetboek van Koophandel is een Nederlandse wet waarin regels staan rondom het Nederlandse Handelsrecht. Op het water spreken we hierover de binnenvaart, het vervoer van goederen en personen over de binnenwateren (zoals rivieren, kanalen en meren). Het WvK geldt voor alle binnenschepen die in Nederland varen of die onder de Nederlandse vlag varen. Binnenschepen zijn vaartuigen die bestemd zijn voor de vaart op de binnenwateren of drijvende werktuigen, zoals baggermolens en kranen.

Wanneer heb je een klein vaarbewijs nodig?

Een klein vaarbewijs is onder andere verplicht voor het varen met:

 • een vaartuig, met een lengte van minder dan 15 meter, dat sneller kan varen dan 20 km/uur;
 • een pleziervaartuig met een lengte van 15 tot 25 meter;
 • een schip met een lengte van 15 tot 20 meter, waarbij een aantal uitzonderingen van toepassing is.

Met een klein vaarbewijs mag je plezierschepen varen tot 25 meter lengte, maar je mag ook beroepsmatig varen met schepen met een lengte tot 15 meter.

Welke soorten klein vaarbewijs zijn er?

Er zijn twee soorten klein vaarbewijs: klein vaarbewijs I en klein vaarbewijs II. Met klein vaarbewijs I mag je varen met een hierboven beschreven schip of pleziervaartuig op rivieren, kanalen en meren. Uitgezonderd zijn wel de Westerschelde, Oosterschelde, Waddenzee, Eems, Dollard, IJsselmeer, IJmeer en Markermeer (met uitzondering van de Gouwzee). Met klein vaarbewijs II mag je varen op alle binnenwateren.

Het Wetboek van Koophandel en het vaarbewijs

Het Wetboek van Koophandel regelt onder andere:

 • De eisen waaraan binnenschepen moeten voldoen op het gebied van constructie, uitrusting, bemanning en certificering.
 • De rechten en plichten van de schipper, de bemanning, de eigenaar en de vervoerder van een binnenschip.
 • De bevoegdheden en taken van de toezichthouders, zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de politie en de havenmeesters.
 • De handhaving en sanctionering bij overtredingen van de wet of de daarop gebaseerde regels.

Een aantal belangrijke artikelen uit het wetboek van koophandel die betrekking hebben op het klein vaarbewijs zijn:

 • Artikel 309: Dit artikel bepaalt dat elk binnenschip dat in Nederland wordt gebruikt of te water wordt gelaten, moet zijn ingeschreven in het scheepsregister. Dit geldt ook voor pleziervaartuigen met een lengte van meer dan 15 meter.
 • Artikel 310: Dit artikel bepaalt dat elk binnenschip dat in Nederland wordt gebruikt of te water wordt gelaten, moet zijn voorzien van een scheepsnaam en een thuishaven. Deze moeten duidelijk zichtbaar zijn aangebracht op beide zijden of op de achtersteven van het schip.
 • Artikel 311: Dit artikel bepaalt dat elk binnenschip dat in Nederland wordt gebruikt of te water wordt gelaten, moet zijn voorzien van een meetbrief. Dit is een document waarin de afmetingen, het laadvermogen en andere kenmerken van het schip worden vermeld.
 • Artikel 312: Dit artikel bepaalt dat elk binnenschip dat in Nederland wordt gebruikt of te water wordt gelaten, moet zijn voorzien van een certificaat van onderzoek. Dit is een document waarin wordt verklaard dat het schip voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, milieu en bemanning.
 • Artikel 313: Dit artikel bepaalt dat elk binnenschip dat in Nederland wordt gebruikt of te water wordt gelaten, moet zijn voorzien van een vaarbewijs. Dit is een document waarin wordt verklaard dat de schipper beschikt over de nodige kennis en vaardigheden om het schip te besturen.

Test je kennis

Je vragen worden geladen....