Wetten en reglementen

Op het water gelden, net als op de openbare weg, verkeersregels. In het verkeer op het land gelden overal dezelfde verkeersregels, maar op het water werkt dit anders. Er zijn namelijk gebieden op het water met afwijkende regels. Dat komt onder andere omdat sommige water landsgrenzen over gaan, denk hierbij aan de Rijn (Nederland met Duitsland) en de Eems (Nederland met België). Voor deze gebieden zijn afspraken gemaakt die voor die vaarwateren gelden.

Open de Nederlandse vaarwateren zijn de volgende reglementen van toepassing:

  • Binnenvaartpolitiereglement (BPR), geldig op alle Nederlandse binnenwateren behalve waar de volgende reglementen gelden.
  • Rijnvaartpolitiereglement (RPR), geldig op de Boven-Rijn en de Lek.
  • Scheepvaartreglement Kaneel Gent-Terneuzen (SRKGT), geldig op Maas dat zowel op Nederlands als op Belgisch grondgebied ligt.
  • Bepaling ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee (BVAZ), geldig op alle internationale wateren.
  • Scheepvaartreglement Westerschelde (SRW), geldig op de Westerschelde.
  • Scheepvaartreglement Eemsmonding (SRE), geldig op de Eems en de Dollard.
Tip

Voor je vaarbewijs 1 hoef je alleen BPR en RPR te kennen. Voor je vaarbewijs 2 moet je ook het SRW kennen.

Een aantal van deze reglementen, waarvan het BPR het belangrijkste is, moet je verplicht aan boord hebben. De makkelijkste manier om dat te doen is om de Wateralmanak 1 aan boord te hebben. Hierin vind je het volledige BPR. Als je hiervan een actuele versie aan boord hebt, voldoe je aan de wettelijke verplichting.