Type voortstuwing boten

De binnenvaart is het vervoer van goederen en personen over de binnenwateren, zoals rivieren, kanalen en meren. De binnenvaart is een belangrijke sector voor de economie, het milieu en de mobiliteit in Nederland en Europa. Om de binnenvaart efficiënt, duurzaam en veilig te houden, is het van belang om de juiste voortstuwing te kiezen voor elk type schip.

De voortstuwing is het systeem dat zorgt voor de aandrijving van het schip. De voortstuwing bestaat uit een energiebron, een transmissie en een voortstuwingsorgaan. De energiebron levert de kracht die nodig is om het schip te bewegen. De transmissie zet deze kracht om in een geschikte vorm voor het voortstuwingsorgaan. Het voortstuwingsorganen zet deze kracht om in een stuwkracht die het schip vooruit duwt.

Er zijn verschillende soorten voortstuwing die gebruikt worden in de binnenvaart, afhankelijk van het vaarprofiel, het scheepsontwerp, de brandstofbesparing, de emissiereductie en de geluidsreductie.

Verbrandings motoren

Dit is de meest traditionele vorm van voortstuwing, waarbij een verbrandingsmotor direct gekoppeld is aan een schroefas die een scheepsschroef aandrijft. De verbrandingsmotor kan op benzine, diesel, gas of biobrandstof draaien. Benzine en diesel komen het meeste voor in de praktijk. De mechanische voortstuwing is eenvoudig, betrouwbaar en goedkoop, maar heeft ook nadelen zoals een hoog brandstofverbruik, hoge emissies en veel geluid en trillingen.

Elektrische voortstuwing

Dit is een vorm van voortstuwing waarbij een elektrische motor gekoppeld is aan een schroefas die een scheepsschroef aandrijft. De elektrische motor kan gevoed worden door een generator, een accu of een brandstofcel. De elektrische voortstuwing heeft als voordelen dat het een laag brandstofverbruik, lage emissies en weinig geluid en trillingen heeft. Ook biedt het meer flexibiliteit en manoeuvreerbaarheid door het gebruik van variabele toerenregeling en verschillende configuraties van schroeven.

Hybride voortstuwing

Dit is een vorm van voortstuwing waarbij zowel een verbrandingsmotor als een elektrische motor gebruikt worden om het schip aan te drijven. De verbrandingsmotor kan op beziene, diesel, gas of biobrandstof draaien en de elektrische motor kan gevoed worden door een generator, een accu of een brandstofcel. De hybride voortstuwing combineert de voordelen van beide systemen en kan zo optimaal aangepast worden aan het vaarprofiel van het schip. Zo kan er bijvoorbeeld diesel direct gevaren worden bij hoog vermogen en dieselelektrisch of volledig elektrisch bij laag vermogen.