BPR - algemene regels

Schipper

Volgens het BPR is de schipper de meeste belangrijke persoon aan boord. De schipper is verantwoordelijk voor de veiligheid van het schip en de bemanning. Ook het opvolgen van de reglementen is de verantwoordelijkheid van de schipper. De bemanning aan boord is verplicht de aanwijzingen van de schipper op te volgen, en mogen geen acties ondernemen buiten de schipper om. De schipper hoeft niet achter het roer te staan om schipper te zijn van de boot. Ook andere personen aan boord mogen sturen de schipper blijft verantwoordelijk voor het schip. Als bemanning moet je ook zonder de aanwijzingen van de schipper de regels van het BPR opvolgen.

Opmerking

De schipper is niet altijd de eigenaar van het schip, eigenaar kan alleen aansprakelijk worden gesteld als moedwillig een slechte schipper heeft aangesteld.

Opmerking

Als je de enige aan boord van een boot met vaarbewijs verplichting bent met een vaarbewijs ben je automatisch de schipper.

Goed zeemanschap

In alle reglementen dus ook het BPR staat aan het begin van een artikel dat dat de wetgever niet verantwoordelijk is als het misgaat. Op het water is deze bepaling samen te vatten onder het begrip goed zeemanschap. Het betekent dat je als schipper altijd verantwoordelijk bent en blijft voor de veiligheid, ook als dit betekent dat je van de regels af moet afwijken. Als een bijvoorbeeld een ander schip niet uitwijkt, terwijl dat volgens de regels wel had gemoeten ben jij als schipper verplicht om te proberen de aanvaring te voorkomen. Als je dit niet doet, ben je zelf aansprakelijk voor de schade zowel aan je eigen boot als aan de andere boot en opvarende. Het BPR spreekt dan ook nergens van 'voorrang hebben' maar van 'plicht om voorrang te verlenen'.

Beslissingen om niet uit te varen vanwege het weer of omdat het materieel niet in orde is, zijn ook onderdeel van goed zeemanschap. Of andere beslissingen die je als schipper neemt om de veiligheid van jezelf, je bemanning en je schip te waarborgen.

Omgeving

Tijdens het varen moet je rekening houden met het type vaarwater waarop je vaart. Als je vaart in een zwaar motorjacht en je vaart op relatief ondiep en small vaarwater, moet je je snelheid aanpassen. Een hoge snelheid kan in zo'n situatie zorgen voor een grote golfslag zorgen. Deze hoge golf kan kan schade veroorzaken aan de oevers (vogel nesten), niets vermoedende vissers natte voeten bezorgen en andere (afgemeerde boten) schade toebrengen.

Reddingsvest

Als bemanning van een beroepsvoertuig ben je verplicht om een reddingsvest te dragen:

 • Bij het van of aan boord gaan als je daarbij in het water kunt vallen.
 • Als je in een bijboot zit.
 • Bij werkzaamheden buiten boord.
 • In het gangboord bij geen of te lage relingen.

Leeftijdsbeperkingen

Niet iedereen mag zomaar op elk type boot varen. Het BPR heeft een aantal leeftijdsbeperkingen opgenomen:

 • Voor een zeilschip korter dan 7 meter en een roeiboot, kano fo waterfiets geldt geen leeftijdsbeperking.
 • Voor een open motorboot korter dan 7 meter met een top snelheid van 13 km/h geld een minimale leeftijd van 12 jaar.
 • Voor een motorboot die sneller kan varen van 20km/uur (sneller motorboot). is een minimumleeftijd van 18 jaar. Voor het binnen regeringsverband oefenen voor wedstrijden kan een ontheffing worden aangevraagd.
 • Voor alle overige kleine schepen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.

Waterskiën

De schipper van een motorboot met een of meerdere waterskiërs achter de boot moet minimaal 18 jaar oud zijn en over een vaarbewijs beschikken. De stuurman minimaal 18 jaar oud zijn en bekwaam, ook moet er een tweede persoon aan boord zijn die de waterskiërs in de gaten houdt. Deze spotter moet volgens het BPR minimaal 15 jaar zijn.

Opmerking

Volgens de definitie waterskiën zijn er meerdere vormen van waterskiën. Zoals het ja laten voortrekken op een plank of in een band.

Opmerking

Bovenstaande gaat alleen over het waterskiën achter een motorboot. Er zijn meer manieren om te waterskiën zoals achter een kabelbaan. Hiervoor gelden hele andere regels die niet staan opgenomen in het BPR.

Documenten

Bij het varen moet je bepaalde documenten aan boord hebben. Welke documenten je nodig hebt, hangt af van het type schip en het vaargebied. Het BPR noemt de volgende verplichtingen:

 • Registratiebewijs voor snelle motorboten
 • Vaarbewijs pasje op schepen die vaarbewijsplichtig zijn.
 • Bedieningscertificaat voor de marifoon als je een marifoon aan boord hebt
 • Registratiebewijs marifoon als je een marifoon aan boord hebt
 • Up-to-date versie van het Binnenvaartpolitiereglement digitaal of analoog
Opmerking

Let op met digitaal mee nemen van documenten dat als je mobiel waarop de documenten staan leeg raakt je dus niet meer voldoet aan de verplichting.

Overige bepalingen

Dan nog een aantal bepalingen die niet binnen bovenstaande categorieën vallen:

 • Het is niet toegestaan voorwerpen buitenboord te laten uitsteken die een gevaar opleveren of schade kunnen veroorzaken aan andere. Dit geldt ook voor een anker deze moet goed vastzitten en mag niet onnodig in de weg liggen.
 • Het is niet toegestaan een boot vast te maken aan tonnen, boeien, bakens, palen, kabels of andere objecten die niet bedoeld zijn om een boot aan vast te maken.
 • Volg de aanwijzingen van de waterpolitie, havenmeester, brugwachter of sluiswachter op. Ook als de verkeerstekens iets anders aangeven.
 • Als de politie of andere ambtenaren aan boord willen komen moet je daar bij helpen.

Test je kennis

Je vragen worden geladen....