BPR - overige tekens

Het BPR heeft nog een aantal borden die niet in bijlagen 7 van het BPR voorkomen. Deze borden zijn:

 • Het bord verboden toegang. Deze is ook op de kant te vinden.

  Verboden toegang bord BPR
  Test

 • Verboden te roken

  Verboden te roken

 • Verboden langszij van een ander schip af te meren. Dit bord is vaak te vinden op schepen met gevaarlijke lading. Het onderste bord geeft aan over welke afstand het verbod geldt.

  Verboden langzij aan te leggen

 • Alleen toegang voor boten zonder motor. Ook als je je motor uit zet en gaat roeien mag je dit bord niet paseren.